Enquiry 7069001001
Book a Video Consultation
Book An Appointment
Emergency Number
Book Homecare Services

જોઇન્ટ રીપ્લેસ્મેંટનો રેકૉર્ડ: ડૉ. વિક્રમ શાહ

ડૉ. વિક્રમ શાહે 1994માં ટોટલ ની રીપ્લેસ્મેંટ માટે 6 બેડ્સની સિંગલ સ્પેશિયાલિટી શેલ્બી હોસ્પિટલ અમદાવાદમાં શરૂ કરી હતી

અમદાવાદ, જોઇન્ટ રીપ્લેસ્મેંટ, રેકૉર્ડ

EMERGENCY CONTACT NUMBERS 
Shalby Hospital , SG Highway , Ahmedabad +91 9924023456
Shalby Hospital , Vijay Cross Road , Ahmedabad +91 9924593339
Krishna Shalby Hospital , Ghuma, Ahmedabad +91 9904722345
Shalby Hospital , Naroda , Ahmedabad +91 9913460101
Shalby Hospital , Vapi +91 9512036099
Shalby Hospital , Surat +91 9512660096
Shalby Hospital , Mohali +91 8725040394
Shalby Hospital , Jabalpur +91 9575801020
Shalby Hospital , Indore +91 9174400100
Shalby Hospital , Jaipur 0141-7124444